featured

Landschappelijke inpassing Alpherium

In overleg met de gemeente Alphen aan den Rijn en omwonenden heeft Nedcargo een plan voor de landschappelijke inpassing van het Alpherium uitgewerkt. Het gaat hier om een inpassing aan de noord- en oostzijde van het terrein, met als belangrijkste doel een betere visuele afscherming. Een mix van populieren en eiken zal relatief snel voor een dichte en hoge afscherming zorgen.  Na ca 10 jaar worden de populieren tussen de eiken uit gezaagd. De eiken zijn dan goed gegroeid tot een hoogte van 22 meter en een kroon van ruim 10 meter. Op de hoeken zal onderbegroeiing worden aangelegd, een combinatie van bosplantsoen en houtwallen tbv de biodiversiteit.

Onderstaande visualisatie geeft een indruk van de gekozen oplossing.

Na aanplant:

Eindresultaat na wegzagen van de populieren:

Nedcargo heeft opdracht gegeven voor het ontwerp. Dat zal voorjaar 2018 gerealiseerd worden.